Strona główna -> Bogactwo przyrodniczo-historyczne pogranicza

               

 

 "Bogactwo przyrodniczo - historyczne pogranicza"

 

Podprojekt Nr PWITERB/28/09 realizowany jest od 2 lutego 2010r.  do 31 lipca 2010r. 

Wsparcie udzielone przez Norwegię z Norweskiego Mechanizmu Finansowaego

w ramach Programu Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug

 

 

Dziedzictwo kulturowe pogranicza to teren  o unikalnych walorach przyrodniczych, historycznych i kulturowych. Przenikanie się kultur, tradycji i religii sprawaia, że pogranicze staje się miejscem niezwykle atrakcyjnym, gdzie łatwo można odnaleźć liczne obiekty świadczące o wielokulturowości. Podprojekt "Bogactwo przyrodniczo-historyczne pogranicza" zakłada podniesienie atrakcyjności regionu oraz wzrost zainteresowania Wschidnum Pograniczem Unii Europejskiej jako bogactwem kulturowym pogranicza. Podprojekt ma na celu przybliżenie społeczeństwu piękna i bogactwa przyrody, zarówno tej żywej jak i nieożywionej, wielokulturowego dziedzictwa oraz zabytków architektury sakralnej znajdujacych się na pograniczu. Realizacja podprojektu zakłada dotarcie do młodzieży, twórców kultury, historyków i sympatyków działających w społecznościach lokalnych. Podprojekt realizowany będzie wspólnie z parnerem z Rejonu Żółkwii na Ukrainie oraz zgodnie z głównym celem strategicznym, tj. promocja regionu, ich atrakcji pryrodniczych, kulturowych i historycznych. W ramach realizacji podprojektu odbędzie się seminarium, warsztaty fotograficzne, zostanie wydany folder oraz zostanie przygotowana wystawa ukazująca pogranicze.

W ramach realizacji podprojektu odbyło się seminarium, nt: "Niezwykłe miejsca pogranicza", podczas którego uczestnicy z Polski i Ukrainy mogli dogłębnie poznać aspekty przyrody i kultury pogranicza. Rozbudzona została wśród uczestników seminarium wyobraźnia i zainteresowanie zjawiskami przyrodniczo-historycznymi na pograniczu. Odbyły się również warsztaty fotograficzne z udziałem dzieci z Żółkwi na Ukrainie i Łaszczowa. Uczestnicy zwiedzili wielokulturowe pogranicze w celu odkrycia najciekawszych miejsc. Trasa wycieczki przebiegała przez: Żerniki-Dyniska-Ulhówek-Machnówek-Budyniń-Chłopiatyn-Dołhobyczów-Poturzyn-Łaszczów. Podczas warsztatów fotograficznych zostały wykonane zdjęcia, które zostaną zamieszczone w folderze "Bogactwo przyrodniczo - historyczne pogranicza".Folder wersja pdf (p. klik Zapisz jako)
Część 1
Część 2

 


 


Autor: GOK

2018 Gminny Ośrodek Kultury w Łaszczowie