Strona główna -> \\\\

"SZLAKIEM LOKALNYCH PRODUKTÓW, TRADYCJI I WIELOKULTUROWEGO DZIEDZICTWA"

Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej w Łaszczowie


Nazwa beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Łaszczowie

Partnerzy podprojektu: Rejon Żółkiewski - Oddział Kultury i Turystyki (Ukraina)

Cele projektu: Promocja Grzędy Sokalskiej, atrakcje przyrodnicze, kulturowe i historyczne. Przybliżenie społeczeństwu piękna i bogactwa przyrody, architektury sakralnej, znajdującej się na terenie Grzędy Sokalskiej. Dotarcie do młodzieży, twórców kultury, historyków, sympatyków i zainspirowaniem ich do pracy nad poszukiwaniem, odtwarzaniem i prezentacją zabytkowego krajobrazu.

Działania w projekcie: Podczas realizacji projektu odbyły się warsztaty plenerowe, które adresowane były do twórców ludowych, rzemieślników, dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Grzędy Sokalskiej. Zostało utworzone Centrum Informacji Turystyczniej Grzędy Sokalskiej w Łaszczowie oraz został wydany folder.


Autor: Gminny Ośrodek Kultury

2018 Gminny Ośrodek Kultury w Łaszczowie