Strona główna -> Mikroprojekt Gminnego Ośrodka Kultury 
Gminny Ośrodek Kultury w Łaszczowie od 1 kwietnia 2014 roku rozpoczął realizację mikroprojektu, pt. „Spotkanie z tradycją, kulturą i kuchnią pogranicza polsko-ukraińskiego” wchodzącego w skład Projektu Parasolowego „Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug” który realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgraniczej Polska – Białoruś - Ukraina 2007-2013
Priorytet 3 Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych,
Działanie 3.2. Inicjatywy społeczności lokalnych Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013.

Kwota dofinansowania mikroprojektu - 32 193,24 EUR

Celem głównym projektu jest popularyzacja i wzajemna promocja tradycji, kultury ludowej i kulinarnej oraz dorobku artystycznego w nawiązaniu do współpracy pomiędzy społecznościami lokalnymi pogranicza polsko-ukraińskiego.
Cele szczegółowe to wzrost aktywności społecznej poprzez integrację grup do rozwoju wiedzy i umiejętności na warsztatach twórczych oraz nawiązanie i podtrzymanie kontaktów regionów przygranicznych

Mikroprojekt realizowany będzie przez okres 12 miesięcy, tj . od 01.04.2014r. do 31.03.2015r. wspólnie z partnerem z Żółkwi na Ukrainie. Działania zawarte w projekcie będą realizowane na obszarze Gminy Łaszczów i Żółkwi.

W ramach realizacji mikroprojektu zostaną przeprowadzone następujące działania:
Warsztaty twórcze – „Ocalić od zapomnienia”
mające na celu zachowanie, zrozumienie oraz kultywowanie bogatych tradycji kulturowych związanych z cyklem świętowania po obu stronach granicy, koncentrujących się przede wszystkim wokół Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Podsumowaniem warsztatów będzie wydanie foldera, pt. „Ocalić od zapomnienia – tradycje świąteczne pogranicza polsko-ukraińskiego.
Tomik poezji polsko-ukraińskiej
W ramach działania zostanie zebrana twórczość poetów regionalnych z Polski i Ukrainy, która zostanie zamieszczona w wydanym tomiku poezji polsko-ukraińskiej – „Sercem pisane”, tłumaczonym na dwa języki. W ramach promocji tomiku odbędą się wieczorki poetyckie po obu stronach granicy. Spotkania te ukażą bogatą zawartość poznawczą wskazując, że duchowość ludzi po obu stronach granicy jest taka sama.
Warsztaty kulinarne – „kuchnia pogranicza polsko-ukraińskiego”
Warsztaty te przyczynią się do promowania lokalnego dziedzictwa ukazanego w tradycji kulinarnej Łaszczowa i Żółkwi. Będą służyły pielęgnowaniu regionalnych tradycji kulinarnych łącząc prezentację potraw kuchni regionalnej, dbałość o tradycję i kulturalne dziedzictwo, a także posłużą integracji środowisk lokalnych pogranicza. W celu promocji tradycyjnej regionalnej kuchni obu regionów zostanie wydana publikacja, pt. „Kuchnia regionalna pogranicza polsko-ukraińskiego”.
• Na zakończenie realizacji mikroprojektu odbędzie się konferencja podsumowująca, gdzie zostaną zaprezentowane publikacje oraz prace wykonane przez uczestników podczas warsztatów.

"Mikroprojekt jest realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013"
Projekt Parasolowy pt. „Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug”


 W ramach realizowanego projektu powstały publikacje:

Autor: Gminny Ośrodek Kultury

2018 Gminny Ośrodek Kultury w Łaszczowie