Strona główna -> Transgraniczne Święto Chleba


Transgraniczne Święto Chleba
 
    W Łaszczowie wakcje zakończyły się Transgranicznym Świętem Chleba,zorganizowanym już po raz czwarty. Święto Chleba łączy się z gminnymi dożynkami, które są zwieńczeniem ciężkiej pracy rolników. Tradycja dożynek przetrwała do  dnia dzisiejszego. Z bogatego rytuału pozostało pieczenie chleba i wyplatanie wieńców. Właśnie dożynkowy bochen, kwieciste korony i pęki zbóż są utrwalonym w tradycji symbolem łączącym radość z dokonanych zbiorów i nadzieję na urodzaj podczas kolejnych żniw. Troska o kultywowanie święta rolników koresponduje w swej wymowie z chęcią zachowania w zwyczajach tego, co rdzennie polskie. Radosne świętowanie przypomina o dziedzictwie historii i szacunku dla płodów ziemi.
    Uroczystości rozpoczęły się przemarszem przez Łaszczów korowodu dożynkowego, który prowadził wójt gminy Cezary Girgiel ze starostami dożynek Małgorzatą Kozłowską oraz Piotrem Cios.
Uczestniczyły w nim również delegacje z Łaszczowa, Zimna, Pienian, Domaniża, Nabroża oraz ze Steniatyna przy akompaniamencie  orkiestry dętej ze Stowarzyszenia Feniks. Korowód dożynkowy przybył do parku w którym odbyła się uroczysta Msza Święta prowadzona przez ks. Zbigniewa Kociołka. Starostowie dożynek przed rozpoczęciem Mszy Św. złożyli na ołtarzu chleb wypieczony z tegorocznych plonów. Po zakończeniu okolicznościowych przemówień część artystyczną rozpoczęła kapela  "Swojacy" z Chełma po ich występie zaprezętował się zespół ludowy z Pienian oraz Szczebrzeska Kapela Podwórkowa. Podczas trwania Transgranicznego Święta Chleba każdy mógł znaleźć coś dla siebie.Tradycyjnie podczas dożynek na stole pojawił sie korowaj przygotowany przez zespół ludowy "Jarczowianki" z Jarczowa. Całość zakończyła się zabawą pod gołym niebem z zespołem "Bravo".


Galeria zdjęć w budowie!

 


Autor: Gminny Ośrodek Kultury

2018 Gminny Ośrodek Kultury w Łaszczowie