Strona główna -> Projekt I


Gminne Centrum Współpracy Transgranicznej w Łaszczowie -
Tradycje i Zwyczaje Związane ze Świętem Chleba    Projekt realizowany był przez okres 11 miesięcy tj. od 6 lipca 2005r. do 5 czerwca 2006r.

             Honorowy patronat nad imprezą objął Marszałek Województwa Lubelskiego.
            W ramach działań przygotowawczych rozesłano ok 800 szt. broszur informujących o utworzeniu w Łaszczowie Gminnego Centrum Współpracy Transgranicznej - Tradycje i zwyczaje związane ze Świętem Chleba. Informacje zostały rozesłane zarówno po stronie ukraińskiej jak i polskiej. Wysłano ogłoszenia do gazet o zasięgu lokalnym. Ponadto rozwieszono plakaty w ilości 150szt. informujące  o warsztatach i imprezach transgranicznych. Przygotowano transgraniczne warsztaty plastyczne i twórcze, których zakończeniem było spotkanie integracyjne. Zorganizowana została dwudniowa transgraniczna impreza plenerowa obrazująca tradycje i zwyczaje związane ze „Świętem Chleba”. Zaproszono zespoły ludowe z Polski i Ukrainy, media, prasę regionalną, delegacje z chlebem i wieńcami.        

            Zorganizowano i przeprowadzono dwudniowy blok folklorystyczny obrazujący tradycje i zwyczaje z zakończeniem żniw, który odbył się 27-28 VIII 2005r. Przygotowano wystawę starego sprzętu gospodarstwa domowego oraz wystawę pieczywa. Utworzono korowód dożynkowy składający się z zespołów i delegacji polskiej i ukraińskiej. W  imprezie wzięło udział około 2000 osób w tym 80 osób z Ukrainy. Przygotowano  warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży. Wydany został folder "Pieśni dożynkowe pogranicza polsko-ukraińskiego" . Zostały wykonane koszulki okolicznościowe z nadrukiem "Święto Chleba" .

            Przedstawiciele  Wydziału Kultury Żółkiewskiej Administracji aktywnie uczestniczyli we wspólnych uzgodnieniach dotyczących imprez transgranicznej i warsztatów. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności artystycznych podczas organizowanych imprez plenerowych  i warsztatów transgranicznych. Podczas spotkań nawiązały się liczne przyjaźnie i znajomości. Wprowadzono atmosferę poszukiwania i dokumentowania utworów muzycznych, które zanikają. Działania które prowadzono promowały nasze miejscowości  na pograniczu polsko-ukraińskim. Gminny Ośrodek Kultury w Łaszczowie wykonał tablicę:

 

„Gminne Centrum Współpracy Transgranicznej – Tradycje i zwyczaje związane ze Świętem Chleba
Projekt zrealizowany z Funduszu Małych Projektów Narodowego Programu dla Polski PHARE 2003

Umowa Grantowa podpisana pomiędzy Związkiem Transgranicznym Euroregion Bug a Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łaszczowie”.


 Autor: Gminny Ośrodek Kultury

2018 Gminny Ośrodek Kultury w Łaszczowie