Strona główna -> Projekt II

Realizacja projektu pt.:
"
Wielokulturowe dziedzictwo w krajobrazie pogranicza polsko-ukraińskiego"


Projekt realizowany był od 1 lutego 2007r.  do  30 czerwca 2007r.

 W ramach  programu INTERREG III A/TACIS CBC 2004 -2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt zakładał rozwój zainteresowania wśród dzieci i młodzieży krajobrazem i ginącymi zabytkami pogranicza polsko-ukraińskiego. Projekt wpłynął na kontynuowanie nawiązanej już współpracy pomiędzy mieszkańcami gminy Łaszczów i Rejonu Żółkwi. Na warsztatach transgranicznych młodzież z Polski i Żółkwi uczestniczyła w żywej lekcji historii, poznała bogatą historię i odnalazła ginące zabytki, ruiny wielokulturowej przeszłości pogranicza polsko-ukraińskiego. Odbyły się również spotkania z twórcami ludowymi, którzy wiernie dokumentowali odchodzący świat. Wydany został informator promocyjny „Ciekawe zakątki pogranicza polsko-ukraińskiego”. Drugą formą udokumentowania ginącego świata  był plener malarski dla młodzieży. Miał on na celu umożliwienie artystom z Polski i Ukrainy  tworzenia dzieł w miejscach pogranicza polsko-ukraińskiego, o dużym znaczeniu dla obu kultur oraz spotkania z mieszkańcami.

            Zabytki pogranicza zostały udokumentowane w formie widokówek okolicznościowych. Projekt był spełnieniem oczekiwań mieszkańców w poznawaniu wielokulturowego dziedzictwa i ciekawych zakątków historycznych. 

Prezentacja Autor: Gminny Ośrodek Kultury

2018 Gminny Ośrodek Kultury w Łaszczowie